השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

01-Die Roboter
02-Schaufensterpuppen
03-Metropolis
04-Der Telefon Anruf
05-Electric Café
06-Numern
07-Sex Object
08-Das Modell
09-Pocket Calculator
10-Spacelab
11-Computer Liebe
12-Computerwelt
13-It's More Fun to Compute
14-Taschenrechner

על הרוקר בעריכת ריגור מורטיס – 23.5.23