השדרנים:
לעמוד התוכנית: קוטגרוקטנוב
קוטגרוקטנוב 17 – אפרת קוטגרו ואלירן קטנוב 04/01/2023