תכנית רדיו חודשית בהגשת ועריכת אפרת קוטגרו, תומכת הפטריאון

יום ושעת שידור משתנים