השדרנים:
לעמוד התוכנית: קוטגרוקטנוב
קוטגרוקטנוב 16 – אפרת קוטגרו ואלירן קטנוב 24/10/2022