השדרנים:
לעמוד התוכנית: קוטגרוקטנוב
קוטגרוקטנוב 19 – אפרת קוטגרו ואלירן קטנוב 28/02/2023