לעמוד התוכנית: Oy Vavoy

Norther – Blackhearted
Angelus Apatrida – Cold
Ma'anish – Axles of Hate
All Shall Perish – Deconstruction
Harm's Way – Devour
Viscera Trail – Batter Out the Gristle
Benediction – I Bow to None
Coroner – Masked Jackal
Sinnery – Mad Dog
Annihilator – Snake in the Grass
Liege Lord – Fear Itself
Strident – Paranoia of the Tyrant
Rastislav Lednick & Sam Faurie – Man on the Edge (Iron Maiden cover)
Pro-Pain – The Crown (Operation Ivy Cover)
Solitary – Visions (of the Promised Land)
Type O Negative – Black No. 1
ReVamp – The Anatomy of a Nervous Breakdown II: The Limbic System
Arafel – The Birth
Fleshgod Apocalypse – Minotaur (the Wrath of Poseidon)

Oy Vavoy 262 – יותם דפיילר אבני 21/08/2023