לעמוד התוכנית: Oy Vavoy

Dream Evil – Book of Heavy Metal
Arch Enemy – Silverwing
Winterhorde – Winterhorde
Mayhem – Freezing Moon
Hypocrisy – Apocalyptic Hybrid
Neveloth – Scarecrow
Napalm Death – Twist the Knife (Slowly)
Immolation – Unsaved
Armilos – Race of Lies
Sodom – Code Red
Budgie – Crash Course in Brain Surgery
Interia – Grave
Nightwish – Perfume of the Timeless
Ayreon – Day Sixteen: Loser
סטלה מאריס – זה לא מאוחר
Annihilator – The One
Saxon – Stallions of the Highway
Shredhead – Zen
In Flames – Colony
Before the Dawn – Dreamer
Failed Creation – Leader of the Cult
Severe Torture – Torn From the Jaws of Death

Oy Vavoy 293 – יותם דפיילר אבני 27/05/2024