השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

To-Mera – The Lie
Votum – Satellite
Dreadnought – Transpiration
Persefone – Living Waves
Caligula's Horse – Graves
Wilderun  Far from Where Dreams Unfurl
Haken – Cockroach King

זה פרוג – ערן הר-פז 17/6/24