השדרנים:

זה פרוג, מגזין הפרוגרסיב מטאל הדו שבועי של רדיו זה רוק עם ערן הר-פז
שעה של של פרוגרסיב, סימפוניק, דת' ועוד!

שני (אחת לשבועיים) 11:00 – 10:00