השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

Riverside – Dance With the Shadows
Disillusion – Wintertide
Symphony X – The Divine Wings of Tragedy
Periphery – Omega

זה פרוג, ערן הר-פז 19/02/2023