השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

Dream Theater – Awaken the Master
Psychotic Waltz – While the Spiders Spin
Leprous – The Sky Is Red
The Black Mages – Those Who Fight Further
Ne Obliviscaris – And Pkague Flowers the Kaleidoscope
Architects – Animals
Pagan's Mind – Osiris' Triumphant Return
Nevermore – Narcosynthesis

זה פרוג – ערן הר-פז 05/12/2022