השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג

Ayreon – Dawn of a Million Souls
Skyharbor – Guiding Lights
TesseracT – Beneath My Skin / Mirror Image
Tangerine Circus – My Parents' House
Mystery – Behind the Mirror
Intervals – I'm Awake
Threshold – Complex
Leprous – Complex

זה פרוג – ערן הר-פז 07/11/2022