השדרנים:
לעמוד התוכנית: זה פרוג
זה פרוג – ערן הר-פז – 17.423