השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Neveloth – And Then It Began
Ministry – N.W.O.
Kataklysm – Thy Serpent's Tongue
Elderblood – Holy Plague
Messa – Rubedo
Sakis Tollis – We the Fallen Angels
Tribulation – Nightbound
Katharos – The World's Serpent's Marrow
Darkenhold – Incantations
Bloody Hammers – The Summoning
Swallow The Sun – This House Has No Name
Salem – Ha'ayara Bo'eret

סן פטרוק 46 – איתמר ענברי 25/04/2022