השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Kevin Morby – Beautiful Strangers
Chuck Barrie – Oh Louisiana
Eric Burdon – San Francisco Nights
The Rolling Stones – Mercy Mercy
Little Barrie – Pauline
Witch – Introduction
Gene Clark – Elevator Operator
Buffalo Daughter – Socks, Drugs, and Rock "N" Roll
Kim Fowley – Bubble Gum
The Stranglers – Grip (on yourself)
Endless Boogie – Disposable Thumbs
Scared Cowboys – Nothing Grows in Texas
Billy Nomates – Happy Misery
In Flagranti – Pick a Trick
Thee Oh Sees – Toe Cutter, Thumb Buster
TVAM – Double Lucifer
Wu-Lu, Lex Amor – South

על הרוקר – יובל ברוש 06/09/2022