השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Zeal&Ardor

Devil is fine

Come on down

Blood in the river

Birdmask- Set me on fire

Birdmask- Crowns

Gravediggers chant

Dont you dare

Ship on fire

You aint coming back

Vigil

At the seams

I Cant breath

Trust no one

Death to the holy

Golden lier

Church burns

Hold your head low

על הרוקר – ליאורה לושי קריאף 09/05/2022