השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

The Maccabees–Dawn Chorus

Travis – Sing

The Clientele – Bonfires On The Heath

פורטיסחרוף – ניצוצות

XTC – Dear God

Mercury Rev – Goddess on a Highway

Pulp – Do You Remember The First Time

The The – Dogs of Lust

Ride – Charm Assault

The Good Hand – Evolution Revolution

Amplifier – Freakzone

The Seahorses – Love is the Law

Caroline Rose – Money

על הרוקר – ברק רייכר 09/11/2022