השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

01- Asia-Sole Survivor
02 – Asia-The Heat Goes On
03 – Asia-Only Time Will Tell
04 – Asia-The Longest Night
05 – Asia-Valkyrie
06 – Asia-I Know Your Out There Somewhere (Moody Blues Cover)
07 – Asia-I Would Die For You
08 – Asia-Ever Yours
09 – Asia-Don't Cry
10 – Asia-Through My Veins
11 – Asia-Wildest Dreams
12 – Asia-Never In A Million Years
13 – Asia-Don't Wanna Lose You Now
14 – Asia-Heat Of The Moment

על הרוקר – ריגור מורטיס 12/12/2021