השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Slowdive- Some Velvet Morning [1994]

Janes Addiction -Irresistible Force (2011)

(2016) ענבל פרלמוטר- סיגריות לייט

Skinpress- Undone (2021)

Lego Lepricons- Is There Something I'm Forgetting (2012)

Type O Negative- I Don't Wanna Be Me (2003)

HEALTH feat. Poppy- DEAD FLOWERS (2021)

Emma Ruth Rundle- Protection (2016)

Doves- Darker (2010)

(1992) קורין אלאל- מעיין

King Dude & Chelsea Wolfe- Be Free (2014)

Kaelan Mikla (feat. Alcest)- Hvitir Sandar (2021)

Amesoeurs- Amesoeurs (2009)

Christian Death- Romeo's Distress (1982)

Subterranean Masquerade- Diaspora, My Love (2021)

על הרוקר – ברק רייכר 14/11/2021