השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Eddie Vedder – Toulumne
Pink Floyd – Mother
Phil Collins – You'll Be in My Heart
Urge Overkill – Girl, You'll Be a Woman Soon
Chris Cornell – Seasons
Limp Bizkit – Behind Blue Eyes
Smashing Pumpkins – The Beginning is the End is the Beginning
Sheryl Crow – Tomorrow Never Dies
Survivor – Eye of the Tiger
The Doors – Break on Through
Rage Against the Machine – Wake Up
מיכה שטרית וברי סחרוף – סוף הקיץ
שלום חנוך – מציצים
שרון רוטר – הניצוץ

על הרוקר – ענבל צח 15/03/2022