השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

1.toploader-danceing in the moonlight
2.roy orbison-oh pretty women
3.elvis-burning love
4.queen-crazy thing called love
5.trs-start me up
6.bruce springsteen-dancing in the dark
7.the night flight orechestra-chardonnay nights
8.enter shikari-ok time for plan b
9.never see tommrow-break start(aus)
10.hand of mercy-gtfo(aus)
11.buried in verona -can i borrow a feeling?(aus)
12.iktpq-when goodbye means forever(aus)
13.parkway drivre-carrion
14.awake i am-rise
15.the sounds-the thing we do for love
16.martin rubashov-hideout

על הרוקר – נמרוד טננבאום 17/08/2022