השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Sam Bell – Carry You
Guthrie Govan – Slidey Boy
John Petrucci – Animate-Inanimate
Steve Vai – For The Love of God
Racer X – Technical Difficulties
Plini – Selenium Forest
Animals as Leaders – Monomyth
Intervals – Epiphany
Periphery – Reptile

על הרוקר – משה סימן טוב בוסתן 17/11/2021