השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Babe I am Gonna Leave You Led Zeppelin
Why Didn't Rosemary Deep Purple
Sandpaper Cadillac Joe Cocker
Tangled Up In Blue Bob Dylan
HIgh Voltage AC/DC
Nirvana You Know You're Right
This Time Suede
Cannonball Supertramp
To Kill a Dead Man Portishead
She's Lost Control Joy Division
Sin Nine Inch Nails
Speedway Prodigy

על הרוקר – מיכאל קוגן 19/04/2022