השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Hole – Northern Star

Incubus – Southern Girl

City and Colour – Northern Blues

Better Than Ezra – Southern Girl

Thrice – Northern Lights

Black Stone Cherry – Southern Fried Friday Night

Death Cab for Cutie – Northern Lights

P.O.D – Southtown

The Verve – A Northern Soul

Tomahawk – South Paw

Bad Religion – True North

Black Label Society – Southern Dissolution

 Memphis May Fire – North Atlantic vs. North Carolina

Slayer – South of Heaven

על הרוקר – אופיר עמר 21/03/2022