השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Eddie Vedder – The Wolf
Eddie Vedder – Sleeping by Myself
Eddie Vedder – Drive
Eddie Vedder – Long Nights
Pearl Jam – Footsteps
Pearl Jam – Sometimes
Pearl Jam – Wasted Reprise
Pearl Jam – Thumbing My Way
Pearl Jam – Nothing as It Seems
Pearl Jam – Alright
Pearl Jam – No Way
Pearl Jam – Sad
Pearl Jam – Pendulum
Pearl Jam – Indifference
Pearl Jam – Immortality
Pearl Jam – The End
Pearl Jam – Black (Unplugged)

על הרוקר – ענבל צח 23/12/2021