השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Alice in Chains – Love, Hate, Love
Eddie Vedder – Long Nights
David Gray – Falling Down the Mountainside
Suede – The Wild Ones
The Cure – Pictures of You
Counting Crows – Colorblind
Pearl Jam – Crazy Mary
Foo Fighters – Dear Rosemary
Gary Moore and Phil Lynott – Parisienne Walkways
Pink Floyd – Coming Back to Life
שרון רוטר – הניצוץ
אריק איינשטיין ויוני רכטר – עטור מצחך

על הרוקר – ענבל צח 24/10/2022