השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

NHC – I Could Be Somebody Else
היהודים – יותר לא נלחם
Soen – Fraccions
מופע ארנבות של ד"ר קספר- אפרו
Osi – Free
החברים של נטאשה – דברי איתי על כסף
Mark Morton &Chester bennington – cross off
תיסלפ – חושב רחוק כרגע
Alter bridge – Metalingus
איפה הילד – ישראליאנה
Opeth – Width of a circle
משינה – הכל התחיל בנאצר
Black stone cherry – Such a shame
הפיל הכחול – תהיה שמח

על הרוקר – דורון רומנו 25/04/2022