השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Fink – Yesterday Was Hard On All Of Us
This Time Tomorrow by Brandi Carlile
Bailey Zimmerman – Rock and A Hard Place
The national – Start a War
Taylor Swift – coney island ft. The National
Aldous Harding – The Barrel
The Eels – Somebody loves you
Alex Turner – It's Hard To Get Around The Wind
Cat Power- The Greatest
Embrace – Gravity
John Fullbright – Jericho
Dalton Dover Because of Drinking
zakk wylde – lost prayer
bruce springsteen – my city of ruins

על הרוקר – קרן שמש כהן 26/06/2022