השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Idles – The New Sensation

Idles – Never Fight A Man With A Perm

Idles – Mother

Idles – The Wheel

Idles – Reigns

Idles – Colossus

Idles – Mr. Motivator

Idles – 1049 Gotho

Idles – A Hymn

Idles – The Beachland Ballroom

Idles – Date Night

Idles – Crawl!

Idles – Damaged Goods

Idles – Television

Idles – Anxiety

Idles – Danny Nedelko

על הרוקר – אופק קפלן 27/01/2022