השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר

Master of Puppets
Phantom Lord
Cyanide
I Disappear
No Leaf Clover
The House Jack Built
Wherever I May Roam
The Memory Remains
Frantic
Creeping Death

על הרוקר – אסף פלג 28/03/2022