השדרנים:
לעמוד התוכנית: על הרוקר
על הרוקר – אביגיל מזרחי 29/08/2022