לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

החצר האחורית ים המוות

דן תורן ושי להב אדוני הממון
רם אוריון הגופה (של א"י היפה)
1:1 מלי בן שושן
האצולה שושן
אנטיביוטיקה דליה בן שושן
פורקי עול לב טוב בבן אדם רע
אתי אנקרי אדמה לפני אדמה אחרי
The Smiths Cemetry Gates
Magazine Philadelphia
Fontaines D.C. Nabokov
Faith No More Everythin's Ruined
קלקר רשע
Eurythmics Love Is A Stranger
3421 יעקב

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 05/01/2023