לעמוד התוכנית: זה רוק פורטה

עמיר לב שש שעות

סירנות שקט ערבה
Nirvana Frances Farmer Will Have Her Revenge On Seattle
מופע הארנבות של ד"ר קספר יותר מדי
קוסטה קפלן מכונית ריקה עצרה
יערה טופ יוסף גולד
Izabo Slow Disco
Yeah Yeah Yeahs Fleez
Eyesore & The Jinx An Ideas Man
הקליק ילדה מפונקת
זקני צפת בארמון המלך
The Twilight Sad Last January(
Colour TV Christopher's Halo
Carter The Unstoppable Sex Machine Shopper's Paradise

זה רוק פורטה – אחיעד לוק 16/03/2023