לעמוד התוכנית: Oy Vavoy

Laaz Rockit – In the Name of the Father and the Gun
Gojira – The Shooring Star
Gevolt – Dyshi
Static X – Terminator Oscillator
Dead By April – Anything At All
Compile – Dare
Avenged Sevenfold – Lips OF Deceit
Khemmis – Living Pyre
Colossal – Herpat HaAdam
Anathema – Eternity (pt 1)
Converge – Viscera of Men
Makot Bruce Lee – Katloth
Sadus – Invaders (Iron Maiden cover)
Aephanemer – Antigone
Desert – Lion And Hawk
Galaxy – Bright Stars
Alien Weaponry – Hatupatu

Oy Vavoy 184 – יותם דפיילר אבני וירון הורינג 22/11/2021