השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Oceans on Orion – Tomorrow’s Rain

Green Carnation – Hounds

The Ocean – Holocene

Ihsahn – Pulse

Vulkan – Blinding Ornaments

Magna Carta Cartel – Sway

Opeth – Will O The Wisp

Subterranean Masquerade – Diaspora My Love

Joe Bonamassa – Sloe Gin

Lunatic Soul – Untamed

Steven Wilson – The Raven Than Refused To Sing

סן פטרוק 36 – רועי קופרמן 07/09/2022