השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
יום סנט פטרוק 22 – אוה תדהר וזאב ברנר 14/04/2022