השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
סנט פטרוק דיי 2022 – רוני אורן 14/04/2022