השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
יום סנט פטרוק 22 – ירון שפונד 14/04/2022