השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
יום סנט פטרוק 2022 – יוני קרוטנברג 14/04/2022