השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

     Guns N' Roses- Civil War

     Guns N' Roses- my michelle

     Guns N' Roses- it's so easy

     Guns N' Roses- move to the city

     Guns N' Roses- Get In The Ring

     Guns N' Roses- rocket queen (live)

     Guns N' Roses-ain't it fun

     Guns N' Roses-14 year

     Guns N' Roses-garden of eden

 Guns N' Roses-attitude

 Guns N' Roses-Shackler's Revenge

 Guns N' Roses-so fine

 Guns N' Roses-paradise city (live)

סן פטרוק 96 – אפרת קוטגרו 17/04/2022