השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק
סן פטרוק – אפרת קוטגרו ואלירן קטנוב 02/10/2022