השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

THE WINERY DOGS – THE MACHIN

THE WINERY DOGS – MAD WORLD

TRUCK – MAKE HAY

WAYWARD SON – BEATEN TO THE PUNCH

ERJA LYYTINEN – LAST GIRL

SCARLET REBELS – NO ELS ONE TO BLAME

JOE BONAMASSA – O MOLLY

SIMON MC'BRIDE – NINE LIVES

SIMON MC'BRIDE – THE POWER OF THE SOUL

JEFF BECK – GLAD ALL OVER

JEFF BECK AND ROGER TAYLOR – SAY IT'S NOT TRUE

JEFF BECK & IMELDA MAY – WALKING IN THE SAND

JEFF BECK & IMELDA MAY – PLEASE MR. JAILOR

פטרוק לילה 33 – אייל אורטל 15/01/2023