השדרנים:
לעמוד התוכנית: פטרוק לילה

Jewel – Foolish games.

Tori Amos – Smells like teen spirit.

Disturbed – Sounds of silance.

Janet Devlin – Behind Blue Eyes.

Aaron Lewis – It's Been Awhile.

Evanescence – My Immortal.

Damien Rice – The Blower's Daughter.

Birdy – People Help The People.

David Gray – This Year's Love.

Bruce Springsteen – I'll See You In My Dreams.

Shinedown – Call Me.

פטרוק לילה 44 בעריכת איתמר עדן – 19.9.21