השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

The Last Internationale – Ghettoway Driver.

Ayron Jones – Blood In The Water.

Atreyu – Watch Me Burn.

Hotbox – Rap Guillotine.

Gideon – Take Off.

Limp Bizkit – Dirty Rotten Bizkit.

Korn – Worst Is On Its Way.

Mors Subita – Regenerate.

Swollen Teeth – CAR CRASH.

Foretoken – Serpent King's Venom.

Chelsea Grin – The Mind of God.

KRUELTY – Harder Than Before.

Downfall Of Gaia – Existence of Awe.

Saturnus – The Calling.

סן פטרוק 118 – איתמר עדן 20/03/2023