השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Billy Idol – Bitter Taste
היהודים – הזמן שלך
Type O Negative – Blood and Fire
Live – Graze
Pantera – I’m Broken
John Bon Jovi – Blaze of Glory
Placebo – Beautiful James
Iron Maiden – Wasted Years
משינה – אישה
Opeth – Soldier of Fortune
Nine Inch Nails – We’re in This Together
Megadeth – A Tout le Monde

סן פטרוק 15 – רועי קופרמן 14/04/2022