השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Johnny Marr – Spirit Power and Soul

Kings Of Leon – Sex On Fire

Unservant – Shit Show

The Strokes – Last Nite

The All American Rejects – Gives You Hell

Sugar Ray – Every Morning

Everlast – What It’s Like

Staind – It’s Been A While

Dave Matthews Band – Dive In

Eddie Vedder – Drive

Mashina – Dani

Pink Floyd – Wish You Were Here

Shinedown – 45

K’s Choice – 16

Lifehouse – You And Me

סן פטרוק 60 – עופר פרוינד 07/09/2021