השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Deep Purple – April

Richard Harris – MacArthur Park

Eurethmix – I Saved the World Today

The Alan Parsons Project – Old and Wise

The Moody Blues – Nights in White Satin

Merqury rev – The Dark Is Rising

קצת אחרת – הנסיך הקטן

Chris De Burgh – Spanish Train

The Universal – Blur

Wings – Live And Let Die

The Doors – Touch Me

Sude – Still Life

סן פטרוק 92 – רוני אורן 24/03/2022