השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

זוהר אסא – יהיה טוב
מור רומ – אשת חיל
מעבר לכביש שש – הפסקת נשימה
משינה – הוא מאמין
Lush – Thoughtforms
Throwing Muses – Graffiti
DIIV – Taker
Mogwai – We're Not Done
JJ72 – Oxygen
Grandaddy – Now It's On
Coach Party – Flag (Feel Like a Girl)
The Sound Defects – Take Out
Paradise Lost – Disappear
Alcest – Sapphire
My Dying Bride – Der Überlebende

סן פטרוק – רועי כנפו 11/11/2021