השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

DPS – Rise and Fall

Prey for Nothing – Kivshan

Shredhead – Devils Race

Sinnery – Holy Grounds

Walkways – Hell Born Shove – Impossible

Subterranean Masquerade – Mountain Fever

Love Your Witch – Lady of the Forest

Orpheus Blade – The Becoming

The Great Machine – Chris

Eternal Struggle – Indoctrination

Lehavoth  – Iconoclastic

Strident – Fallen One

סן פטרוק 12 – רועי קופרמן 23/03/2022