השדרנים:
לעמוד התוכנית: סן פטרוק

Pleymo – New Wave
Stepa – Aquarium
Crazytown – Drowning
3rd Strike – No Light
Project 86 – Hollow Again
Injected – Faithless
Fallen To – The Mark
Five Pointe O – Double X Minus
36 Crazyfists – Turns to Ashes
Mudvayne – Not Falling
Hatebreed – I Will Be Heard
Soulfly – One
Paradise Lost – Deus
The Blank Theory – Middle of Nowhere
Skinlab – Purify
Trust Company – Downfall

סן פטרוק – רועי כנפו 31/03/2022